• Danh từ giống đực

  Sự tăng; lượng tăng
  Accroissement de la production
  sự tăng sản xuất.
  (luật) quyền lĩnh thêm (phần người khác không nhận).
  cône d'accroissement
  (thực vật học) nón tăng trưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X