• Danh từ giống cái

  Sự sản xuất; sản phẩm; sản lượng
  Coopérative de production
  hợp tác xã sản xuất
  productions du sol
  sản phẩm của đất
  les productions d'un poète
  những sản phẩm của một nhà thơ

  Phản nghĩa Destruction, consommation, distribution

  Sự sản sinh, sự hình thành
  Production de gaz carbonique au cours d'une réaction
  sự hình thành khí cabonic trong qúa trình một phản ứng
  Sự xuất trình
  Production d'un acte de naissance
  sự xuất trình một giấy khai sinh
  (điện ảnh) hãng sản xuất phim; phim
  Production co‰teuse
  phim dựng đắt tiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X