• Danh từ giống đực

  (giải phẫu) chùm nang, tuyến nang
  Acinus pulmonaire
  chùm phế nang
  Le pancréas les glandes salivaires sont des glandes à acinus
  tụy tạng, tuyến nước bọt đều là những tuyến nang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X