• Danh từ

  (kinh tế) tài chính người có cổ phần, cổ đông
  L'assemblée des actionnaires
  hội nghị cổ đông
  Les actionnaires touchent des dividendes
  các cổ đông lĩnh cổ tức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X