• Phó từ

  Tích cực
  Il s'en occupe activement
  anh ta tích cực lo việc ấy
  Phản nghĩa Mollement, passivement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X