• Danh từ, danh từ giống đực

  Nó, hắn, ông ấy, anh ấy; cái ấy...
  Il n'est pas venu votre fils
  con trai ông không đến
  (dùng với không ngôi) trời
  Il pleut
  trời mưa
  Il vente
  trời gió
  (dùng với không ngôi; không dịch)
  Il faut travailler
  phải lao động
  Il est honteux de mentir
  nói dối là xấu hổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X