• Tính từ

  Thích đáng
  C'est l'expression adéquate,la réponse adéquate
  đó là cách diễn đạt thích đáng, câu trả lời thích đáng

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X