• Danh từ giống cái

  Câu trả lời, lời đáp
  Réponse affirmative
  câu trả lời khẳng định
  Thư trả lời
  (toán học) đáp số
  (âm nhạc) đáp đề
  Sự đáp lại; cái đáp lại, điều đáp lại
  Réponse réflexe
  sự đáp lại phản xạcomme réponse à une objection
  để đáp lại một lý lẽ bác bẻavoir réponse à tout
  trả lời trôi chảyréponse de Normand
  câu trả lời nước đôiréponse du berger à la bergère
  sự đối đáp chan chát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X