• Phó ngữ

  Đâu ra đấy, rõ ràng
  Répondre ad rem
  trả lời đâu ra đấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X