• Ngoại động từ

  Nói trả lại, đáp lại
  Ne savoir que répondre
  không biết nói trả lại gì
  Khẳng định, cam đoan
  Je vous réponds qu'il en est ainsi
  tôi cam đoan với anh là đúng như thếRépondre la messe
  (tôn giáo) đáp kinhRépondre une pétition
  phê vào đơn khiếu nại

  Nội động từ

  Trả lại
  Répondre à son maître
  trả lời thầy giáorépondre à une lettre
  trả lời một lá thư
  đáp lại; đền đáp lại
  Répondre à un salut
  chào đáp lạirépondre à un bienfait
  đền đáp lại một ơn huệ
  đáp, thưa
  J'ai appelé et personne n'a répondu
  tôi đã gọi, nhưng không ai thưa
  đáp ứng; xứng với; hợp với
  Répondre à la confiance
  đáp lại sự tin cậyle succès qui répond au mérite
  thắng lợi xứng với giá trịles feux de la ville répondent aux étoiles du ciel
  ánh sáng của thành phố xứng với sao trên trờipolitique qui répond au besoin
  chính sách đáp ứng một nhu cầu
  Bảo đảm; chịu trách nhiệm
  Répondre d'un enfant
  bảo đảm về một đứa trẻIl ne répond pas des dettes de sa femme
  anh ta không chịu trách nhiệm về nợ nần của vợ
  Dội lại, dội
  L'écho répond
  tiếng vang dội lạila douleur du bras me répond à la tête
  tay tôi đau dội cả lên đầu
  Cãi lại
  Obéissez, ne répondez point
  hãy vâng lời đi, đừng cãi lại nữaJe ne réponds de rien
  tôi không bảo đảm gì cảJe vous en réponds
  tôi chịu trách nhiệm với anh về việc ấyrépondre au nom de
  có tên là, gọi làrépondre aux aides
  theo lệnh của người cưỡi (ngựa)répondre bien à la barre
  (hàng hải) theo lái (thuyền)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X