• Tính từ giống đực

  (giải phẫu) khép
  Muscle adducteur
  cơ khép
  Dẫn nước
  Tube adducteur
  ống dẫn nước
  Danh từ giống đực
  (giải phẫu) cơ khép
  Phản nghĩa Abducteur
  Đường dẫn nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X