• Danh từ giống đực

  Ống
  Tube acoustique
  ống âm thanh
  Tube d'amortisseur
  ống giảm xóc
  Tube d'accouplement
  ống nối
  Tube à essai
  ống thử, ống nghiệm
  Tube d'échappement tube d'évacuation
  ống thải
  Tube capillaire
  ống mao dẫn, mao quản
  Tube gastro-intestinal
  ống dạ dày-ruột
  Tube conducteur
  ống dẫn
  Tube de graissage
  ống bôi trơn
  Tube sécheur rotatif
  ống sấy quay
  Tube échauffeur
  ống nung
  Tube isolant
  ống cách điện
  Tube jaugeur
  ống đong, ống lường
  Tube lance-torpilles
  ống phóng ngư lôi
  Tube percé de trous
  ống có đục lỗ
  Tube de pompage
  ống bơm
  Tube télescopique
  ống lồng
  Tube soudé
  ống có mối hàn
  Tube soudé à rapprochement
  ống hàn ghép
  Tube soudé à recouvrement
  ống hàn phủ
  Tube sans soudure
  ống không có mối hàn
  Tube scellé
  ống hàn kín
  Tube serpentin
  ống xoắn, ống ruột gà
  Tube radiogène
  ống phát tia X
  Tube sondeur
  ống thăm dò
  Tube à rayons cathodiques
  ống tia âm cực
  Tube ultraviolet
  ống phát tia tử ngoại
  Tube à vide
  ống chân không
  Tube à deux foyers
  ống hai tiêu điểm (máy chiếu tia X)
  Tube de pâte dentifrice
  ống thuốc đánh răng
  Tube réfractaire
  ống chịu lửa
  Tube récepteur d'images
  ống thu hình
  Tube à combustion
  ống đốt
  Tube desséchant
  ống sấy khô
  Tubes d'une chaudière
  ống nồi hơi
  Tube au néon
  đèn ống neon
  Tube fluorescent
  đèn ống huỳnh quang
  Tube digestif
  (giải phẫu) ống tiêu hóa
  Tube séminal
  (giải phẫu) ống tinh
  Tube pollinique
  (thực vật học) ống phấn
  Tube criblé
  (thực vật học) ống sàng
  Tube d'aspirine
  ống atpirin
  (thông tục) điện thoại
  Coup de tube
  cú điện thoại
  (từ cũ, nghĩa cũ) mũ (chỏm) ống
  Danh từ giống đực
  (thân mật) bài hát rất thành công, bài hát rất được hoan nghênh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X