• Danh từ giống đực

  (ngôn ngữ học) tính từ
  Adjectifs possessifs interrogatifs exclamatifs démonstratifs indéfinis
  tính từ sở hữu/nghi vấn/cảm thán/chỉ định/bất định
  Degrés de comparaison de l'adjectif qualificatif
  các cấp so sánh của tính từ chỉ tính chất
  Adjectif substantivé employé adverbialement
  tính từ dùng như danh từ/dùng như phó từ

  Tính từ

  (thuộc) tính từ, có tính cách tính từ
  Locution adjective
  tính ngữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X