• Danh từ giống cái

  Sự so sánh
  Mettre une chose en comparaison avec une autre
  đem so sánh một vật với vật khác
  En comparaison de
  so với
  Par comparaison à
  đem so sánh với, so với
  Hors de comparaison
  không thể sánh được, trội hẳn
  Degré de comparaison
  (ngôn ngữ học) cấp so sánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X