• Danh từ giống đực

  Người phụ việc, phụ tá
  Les adjoints du directeur
  những người phụ việc giám đốc
  L'adjoint technique
  phụ tá kỹ thuật
  L'adjoint au maire
  phó thị trưởng

  Tính từ

  Phó
  Directeur adjoint
  phó giám đốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X