• Danh từ giống đực

  Giám đốc
  Directeur d'usine
  giám đốc nhà máy, giám đốc xí nghiệp
  (sử học) quan đốc chính ( Pháp)
  directeur d'école
  hiệu trưởng
  directeur de conscience directeur spirituel
  (tôn giáo) cha giáo đạo

  Tính từ

  Giám đốc
  Comité directeur
  ban giám đốc
  Chỉ đạo; chi phối
  Principe directeur
  nguyên tắc chỉ đạo
  Cause directrice
  nguyên nhân chi phối
  (toán học) chuẩn
  Ligne directrice
  đường chuẩn
  (cơ học) dẫn, dẫn hướng
  Roue directrice
  bánh dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X