• Tính từ

  (ngôn ngữ học) đối lập
  Conjonction adversative ex Mais Pourtant
  liên từ đối lập ( vd Nhưng, Tuy nhiên)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X