• Liên từ

  Nhưng, nhưng mà
  Enfant intelligent mais paresseux
  đứa bé thông minh nhưng lười
  Mais qu'avez-vous donc
  mà anh sao thế?
  mais non
  không đâu
  mais oui
  chính thế, đúng thế
  Phó từ
  N'en pouvoir mais
  ) không làm gì được vào đấy
  (thân mật) mệt lử

  Danh từ giống đực

  Cái nhưng mà
  Que signifie ce mais
  cái nhưng mà ấy nghĩa là thế nào?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X