• Danh từ giống đực

  Sự lún, sự sụt
  L'affaissement du sol
  sự lún đất
  Sự suy sụp
  L'affaissement moral
  sự suy sụp tinh thần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X