• Tính từ

  (thuộc) đạo đức, về đạo đức, có đạo đức, hợp đạo đức
  Valeurs morales
  giá trị đạo đức
  Progrès moral
  tiến bộ về đạo đức
  Action morale
  hành động có đạo đức
  (thuộc) tinh thần
  Force morale
  sức mạnh tinh thần
  Phản nghĩa Amoral, immoral. Corporel, matériel, physique

  Danh từ giống đực

  Tinh thần
  Le moral des troupes
  tinh thần quân đội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X