• Tính từ

  (luật học, pháp lý) có thể cầm để thế nợ
  Terre affectable
  đất có thể cầm để thế nợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X