• Phó ngữ

  Liền, liên tiếp, không ngừng
  Parler deux heures d'affilée
  nói hai giờ liền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X