• Danh từ giống cái

  Sự khẳng định
  Adverbes d'affirmation
  phó từ khẳng định
  L'affirmation de soi
  sự tự khẳng định mình, sự khẳng định chính mình
  Lời khẳng định
  Phản nghĩa Doute, question; démenti, négation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X