• Ngoại động từ

  Làm sầu não; gây đau khổ
  Cette nouvelle l'a profondément affligée
  tin này làm cho cô ta vô cùng đau khổ
  Tác hại đến
  Malade affligé de rhumatisme
  người bệnh bị đau thấp khớp
  Phản nghĩa Consoler, gratifier, réconforter. Réjouir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X