• Tính từ

  Ốm, đau, bị bệnh
  Malade à mourir
  ốm nặng
  Dent malade
  răng đau
  Vigne malade
  cây nho bị bệnh
  (thông tục) hơi điên
  [[Tes]] pas un peu malade
  mày hơi điên hay sao?
  (nghĩa bóng) bệnh hoạn, ốm yếu, trì trệ
  Industrie malade
  nền công nghiệp trì trệ
  Phản nghĩa Dispos, portant ( bien portant). Sain
  Danh từ
  Người ốm, người bệnh, bệnh nhân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X