• Danh từ giống đực

  Sự thuê tàu chở hàng
  Hợp đồng thuê tàu chở hàng
  Affrètement à temps/au voyage
  hợp đồng thuê tàu theo thời gian/theo chuyến::Courtier d'affrètement
  người môi giới trong việc thuê tàu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X