• Danh từ giống đực

  Sự đi xa, cuộc hành trình, cuộc đi, cuộc du lịch
  Voyage à pied
  cuộc đi bộ
  Voyage par mer
  cuộc đi tàu thủy
  Sac de voyage
  túi du lịch
  Chuyến chở (người hoặc hàng)
  Le chauffeur a fait deux voyages depuis le matin
  từ sáng người lái xe đã chở hai chuyến
  bon voyage! bon
  bon
  le grand voyage
  sự từ trần
  les gens du voyage
  nghệ sĩ xiếc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X