• Ngoại động từ

  Xếp đặt, sắp xếp
  L'art d'agencer les scènes d'une pièce
  nghệ thuật sắp xếp các cảnh của một vở tuồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X