• Danh từ giống cái

  Bộ phận, phần
  Les pièces d'une charpente
  các bộ phận sườn nhà
  Mảnh, miếng, cái, con tấm (vải); thùng (rượu); khẩu (súng); đồng (tiền); bài (thơ văn); vở (kịch); gian (nhà)...
  Une pièce de métal
  một miếng kim loại
  Une pièce de gibier
  một con thịt
  Une pièce de drap
  một tấm dạ
  Une pièce de vin
  một thùng rượu nho
  Une pièce d'artillerie
  môt khẩu pháo
  Une pièce de cinq francs
  một đồng năm frăng
  Une pièce de vers
  một bài thơ
  Pièce en cinq actes
  vở năm hồi
  Appartement de trois pièces
  căn hộ ba gian
  Coûter trois francs (la) pièce
  giá ba frăng một cái
  Tài liệu, giấy tờ
  luật pháp) Pièce d' instruction
  tài liệu dự thẩm
  Pièce d' identité
  giấy tờ tuỳ thân, giấy căn cước
  à la pièce; aux pièces
  theo sản phẩm
  Être payé à la pièce
  được trả công theo sản phẩm
  de toutes pièces
  hoàn toàn
  Armé de toutes pièces
  vũ trang từ đầu đến chân
  donner la pièce
  (thân mật) cho tiền thưởng
  faire pièce à quelqu'un
  chơi khăm ai
  jouer à quelqu'un une pièce de sa façon
  chơi xỏ ai một keo
  mettre en pièces
  làm vỡ ra từng mảnh; làm rách
  Mettre en pièces les ennemis
  đánh tan tành quân địch
  pièce à conviction; pièce de conviction
  tang vật
  pièce à pièce
  từng cái một
  pièce de chair
  (thông tục) đồ bị thịt
  pièce de four
  bánh ngọt
  Pièce de résistance
  món ăn chắc bụng, món ăn lấy no
  pièce rare
  vật lạ
  tailler en pièces
  đánh tan tành
  tout d'une pièce
  nguyên tấm, nguyên khối
  Caractère tout d'une pièce
  tính nết cứng ngắt
  Parler tout d'une pièce
  nói không ngừng

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X