• Phó từ

  Chua chát, gay gắt
  Répondre aigrement
  trả lời chua chát
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) the thé

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X