• Phó từ

  Dễ dàng
  Sung túc, khá giả
  Vivre aisément
  sống sung túc

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X