• Nội động từ

  Sống
  Vivre très longtemps
  sống rất lâu
  Vivre à la campagne
  sống ở nông thôn
  Vivre seul
  sống một mình
  Vivre de lait
  sống bằng sữa
  Savoir vivre en société
  biết cách sống trong xã hội
  Des idées qui vivent
  những tư tưởng còn sống mãi
  Chercher à vivre
  kiếm sống
  Vivre de ses rentes
  sống bằng lợi tức
  Vire pour l'art
  sống vì nghệ thuật

  Phản nghĩa Mourir

  Hưởng cuộc sống
  Mourir sans avoir vécu
  chết đi mà chưa hưởng cuộc sống
  Có cuộc sống (như) thế nào đây
  Ville qui vit fébrilement
  thành phố có cuộc sống cuồng nhiệt
  Sinh động
  Ce portrait vit
  bức chân dung này sinh động
  apprendre à vivre à quelqu'un
  (thân mật) dạy bảo ai; cho ai một trận
  avoir vécu
  đã lỗi thời, đã quá thời
  être facile à vivre
  dễ tính
  homme qui a vécu
  người từng trải
  ne plus vivre
  lo lắng bồn chồn
  Depuis qu'il est parti je ne vis plus
  �� từ khi nó ra đi, tôi lo lắng bồn chồn
  qui vive
  ai? (tiếng người canh gác hỏi)
  se laisser vivre
  sống cẩu thả, sống bừa bãi...

  Ngoại động từ

  Sống
  Vivre une belle vie
  sống một cuộc sống đẹp
  Vivre des jours heureux
  sống những ngày hạnh phúc
  Thể nghiệm, thực thi
  Vivre son art
  thực thi nghệ thuật của mình

  Danh từ giống đực

  ( số nhiều) lương thực, thực phẩm
  Fournir des vivres
  cung cấp lương thực thực phẩm
  (từ cũ, nghĩa cũ) cái ăn
  Assurer le vivre et le vêtement
  bảo đảm cái ăn và cái mặc
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự sống; cuộc sống
  le vivre et le couvert couvert
  couvert

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X