• Danh từ giống đực

  Phần thêm (vào bản thảo đầu tiên, vào kế hoạch đầu tiên)
  Edifice gâté par des ajouts
  tòa nhà bị xấu vì những phần thêm vào
  Phản nghĩa Suppression

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X