• Tính từ

  Đáng lo lắng, nguy ngập
  Situation alarmante
  tình hình nguy ngập
  Nouvelles alarmantes
  tin tức đáng lo lắng
  Symptôme alarmant
  triệu chứng đáng lo lắng
  Phản nghĩa Rassurant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X