• Danh từ giống cái

  Vị trí, địa thế
  Situation d'une ville
  vị trí một thành phố
  Tình thế, tình huống, tình cảnh, tình hình; hoàn cảnh
  Situation financière
  tình hình tài chính
  Situation agréable
  hoàn cảnh dễ chịu
  Địa vị
  Situation sociale
  địa vị xã hội
  Việc làm
  Chercher une situation
  tìm việc làm
  être sans situation
  không có việc làm
  (sân khấu) tình tiết
  être en situation
  có thể có khả năng
  situation intéressante intéressant
  intéressant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X