• Danh từ giống đực

  Thức ăn, thực phẩm
  Aliment riche en vitamines
  thức ăn giàu vitamin
  Aliment en bo†te
  thức ăn đóng hộp
  (nghĩa bóng) cái để nuôi dưỡng, cái để duy trì, món ăn (tinh thần)
  ( số nhiều) (luật học, pháp lý) tiền cấp dưỡng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X