• Giới từ

  (chỉ nơi chốn) ở, trong, trên, sang...
  Vivre en France
  sống ở Pháp
  Casque en tête
  mũ cát trên đầu
  Aller en Angleterre
  đi sang nước Anh
  (chỉ thời gian) trong, đến, về...
  En ce moment
  trong lúc này
  Il partira en septembre
  đến tháng chín nó sẽ ra đi
  En été
  về mùa hè
  (chỉ trường hợp, hoàn cảnh) trong, trong khi
  En l'absence des témoins
  trong khi không có mặt những người làm chứng
  (chỉ sự thay đổi) thành, làm thành
  Resduire en poussière
  nghiền thành bụi
  Se déguiser en mendiant
  cải trang thành người ăn mày
  Rouler un papier en cornet
  cuốn tờ giấy thành bồ đài
  (chỉ sự tin tưởng) ở, vào
  Croire en son ami
  tin ở bạn
  Avoir confiance en elle
  tin vào chị ấy
  (chỉ phương tiện) bằng, với...
  Voyager en avion
  đi du lịch bằng máy bay
  (chỉ cách thức) bằng, thành
  Couper en deux
  cắt thành hai
  (chỉ tình trạng, tình hình, thường không dịch)
  Vêtements en lambeaux
  quần áo rách rưới
  Se mettre en colère
  nổi nóng
  Chambre en désordre
  phòng lộn xộn
  Être en bonne santé
  khỏe mạnh
  Être en deuil
  có tang; mặc đồ tang
  (chỉ nghề nghiệp, chỉ chuyên môn, không dịch)
  Docteur en médecine
  bác sĩ y khoa
  Licencité en droit
  cử nhân luật
  (chỉ chất liệu) bằng
  Maison en briques
  nhà (bằng) gạch
  Montre en or
  đồng hồ (bằng) vàng
  (chỉ tính chất, thường không dịch)
  Pièce en cinq actes
  vở kịch năm màn
  (chỉ mục đích) để, để làm
  Mettre en vente
  đưa ra (để) bán
  En l'honneur de cette fête
  để chào mừng ngày lễ đó
  Livrer en proie
  nộp để làm mồi
  (chỉ tư cách) với tư cách là, như
  Parler en soldat
  nói với tư cách là quân nhân
  Traiter en esclave
  đối xử như nô lệ
  (chỉ lĩnh vực) về
  En politique
  về chính trị
  En amour
  về tình yêu
  (dùng với động từ để chỉ cách tiến hành) vừa, trong khi
  Travailler en chantant
  vừa làm vừa hát
  Ne pas parler en mangeant
  không nói trong khi ăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X