• Ngoại động từ

  Châm lửa, đốt chim
  Allumer la lampe
  châm đèn
  Allumer les bougies
  thắp nến
  Allumer une cigarette
  châm điếu thuốc lá
  Thắp sáng
  Allumer une chambre
  thắp (bật) đèn cho sáng gian phòng
  Vặn cho chạy, mở (đài thu thanh...)
  Allumer la télévision
  bật TV lên xem

  Phản nghĩa Éteindre; arrêter, débrancher

  Khêu gợi, gây nên
  Allumer les espoirs
  khêu gợi niềm hy vọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X