• Danh từ giống cái

  Buồng, phòng
  Chambre à louer
  phòng cho thuê
  Valet de chambre
  người phục vụ phòng
  Chambre de commerce
  phòng thương mại
  Chambre noire
  (vật lý học) phòng tối
  Chambre antérieure de l'oeil
  (giải phẫu) phòng trước của mắt
  Viện
  Chambre des députés
  Nghị viện
  Chambre basse
  Hạ nghị viện ( Anh)
  Chambre haute
  Thượng nghị viện ( Anh)
  chambre à air
  săm (xe đạp, ô tô...)
  garder la chambre
  ốm không đi đâu được
  stratège en chambre
  nhà chiến lược xó buồng
  travailler en chambre
  làm ở gia đình, không mở cửa hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X