• Danh từ giống đực

  Anfa (chữ cái Hy Lạp)

  Đồng âm Alfa

  L'alpha et l'oméga (nghĩa bóng) đầu và cuối
  position alpha
  ( hóa học) vị trí anfa
  rayons alpha
  (vật lý học) tia anfa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X