• Danh từ giống cái

  Vị trí
  Position horizontale
  vị trí nằm ngang
  Position stratégique
  vị trí chiến lược
  Attaquer une position ennemie
  tấn công một vị trí địch
  Thế, tư thế
  Position debout
  tư thế đứng
  Tình thế, tình trạng
  Position difficile
  tình thế khó khăn
  Malade qui est dans une position alarmante
  con bệnh ở trong tình trạng nguy ngập
  Cương vị, địa vị
  Position sociale
  địa vị xã hội
  Homme de position
  người có địa vị
  Quan điểm, lập trường
  Position philosophique
  quan điểm triết học
  Rester sur ses positions
  giữ quan điểm của mình
  Position politique
  lập trường chính trị
  (âm nhạc) vị trí giai điệu
  (kinh tế) tình hình tài khoản; tình hình
  Mục thuế quan
  Sự đặt, sự nêu lên
  La position d'un problème
  sự đặt một vấn đề

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X