• Ngoại động từ

  Làm gầy đi
  Amaigri par des veilles
  gầy đi vì thức đêm
  (kỹ thuật) bớt kích thước, đẽo nhỏ đi (một cái xà nhà, một viên đá...)
  Phản nghĩa Engraisser, grossir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X