• Ngoại động từ

  Chất đống, gom góp
  Amasser de [[largent]]
  gom góp tiền bạc
  Amasser des documents
  gom góp tài liệu
  Phản nghĩa Disperser, disséminer, éparpiller; dépenser, dissiper
  Nội động từ
  Ky cóp làm giàu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X