• Tính từ

  (y học) đi lại được
  Typho…de ambulatoire
  bệnh thương hàn đi lại được (không phải nằm liệt giường)
  Traitement ambulatoire
  điều trị ngoại trú
  (động vật học) (để) đi
  Pattes ambulatoires
  chân (để) đi
  (luật học, pháp lý) không có trụ sở nhất định, lưu động
  (từ cũ, nghĩa cũ) hay thay đổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X