• Danh từ giống cái

  Ống thuốc
  Ampoule injectable ampoule buvable
  ống thuốc tiêm, ống thuốc uống
  Bóng điện
  Nốt phỏng da
  (sinh vật học, giải phẫu) bóng
  Ampoule biliaire
  bóng túi mật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X