• Danh từ giống đực

  (thân mật) uống được
  Ce vin est à peine buvable
  rượu vang nầy cũng tạm uống được

  Phản nghĩa Imbuvable

  (dược học) (để) uống
  Ampoule buvable
  ống thuốc uống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X