• Danh từ giống đực

  Sự tiêu diệt, sự triệt hạ
  L'anéantissement de l'ennemi
  sự tiêu diệt quân thù
  C'est l'anéantissement de tous mes espoirs
  vậy là tiêu tan mọi hy vọng của tôi
  Sự mệt nhoài, sự rã rời
  Sự chán ngán
  (tôn giáo) sự khúm núm kính cẩn

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X