• Tính từ

  (y học) gây tê, gây mê

  Danh từ giống đực

  (y học) thuốc tê, thuốc mê
  Injection d'anesthésique
  sự tiêm thuốc mê, sự tiêm thuốc tê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X