• Danh từ giống đực

    Arrêt d'annulement
    ) (luật học, pháp lý) quyết định hủy bỏ (một quyết định trước)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X