• Danh từ giống đực

  Sự dừng, sự ngừng, sự đỗ
  L'arrêt des affaires, l'arrêt du travail
  sự ngừng công việc
  Arrêt de travail
  sự nghỉ ốm
  L'arrêt des autobus aux stations
  sự ngừng xe buýt ở các trạm
  Ne pas descendre avant l'arrêt complet du véhicule
  không bước xuống khi xe chưa đỗ hẳn
  Nous ferons quelques arrêts au cours de notre voyage
  chúng tôi sẽ ngừng ở vài nơi trong chuyến đi
  Voitures à l'arrêt
  xe đang đỗ
  Arrêt d'un moteur
  sự tắt máy
  Arrêt du coeur
  (y học) sự ngất
  Arrêt-buffet
  sự ngừng lại để ăn uống
  Arrêt-pipi
  sự ngừng lại để đi vệ sinh
  Chỗ dừng, chỗ đỗ (của xe cộ)
  Un arrêt d'autobus
  chỗ đỗ xe buýt
  (kỹ thuật) cái chặn, cái hãm
  Bản án, quyết định (của tòa án cấp cao)
  Arrêt de la cour d'appel
  bản án của tòa phúc thẩm
  Rendre un arrêt
  (pháp lý) ra một bản án, ra một quyết định
  Les arrêts de la Providence
  những phán quyết của Thượng đế
  (số nhiều, quân sự) hình phạt cấm ra khỏi nhà, sự cấm túc
  Mettre un militaire aux arrêts
  cấm túc một quân nhân
  Haret
  être (bomber) en arrêt devant quelque chose+ đứng ngây người ra trước cái gì
  mandat d'arrêt
  trát bắt giữ, lệnh bắt giữ
  maison d'arrêt
  nhà giam
  sans arrêt
  liên tục, không ngớt
  "Pluie sans arrêt depuis deux jours" (Gide)
  mưa liên tục hai hôm nay
  tir d'arrêt
  hỏa lực chặn địch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X